Konstruktion och reparation

ธุรกิจที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาจากเราทางตะวันตกในรัสเซียธุรกิจดังกล่าวยังไม่ได้รับแรงกระตุ้น แต่มีหลายร้านที่เปิดทำการแล้วและมีการสร้างร้านค้าออนไลน์หลายแห่งที่ขายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมมนุษย์กับธรรมชาติและใช้วัสดุและสารจากธรรมชาติล้วนๆ

อ่านเพิ่มเติม