ธุรกิจในรัสเซียกำลังจะตาย มีการพูดบ่อยครั้งเมื่อมีการเล่นโฆษณาทางวิทยุ และแน่นอนว่า 70% ของธุรกิจไม่ได้อยู่มากกว่า 3 ปี แต่ขอประเมินสถานการณ์อย่างสุขุม เราจะฆ่าเขาเองหรือ ธุรกิจในรัสเซียกำลังจะตาย มีการพูดบ่อยครั้งเมื่อมีการเล่นโฆษณาทางวิทยุ และแน่นอนว่า 70% ของธุรกิจไม่ได้อยู่มากกว่า 3 ปี

อ่านเพิ่มเติม