การเป็นตัวแทนในศาลคืออะไร - ภาพรวมของขั้นตอนหลักของการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ในศาล + เคล็ดลับในการเลือกตัวแทนตุลาการ

การเป็นตัวแทนในศาลในคดีแพ่งคืออะไร? ผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนในศาลอย่างไร ใครให้บริการการเป็นตัวแทนในอนุญาโตตุลาการและศาลแพ่ง?

สวัสดีผู้อ่านที่รักนิตยสาร "KhyterBober" กับคุณในการติดต่อ Valery Chemakin - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วันนี้ฉันจะพูดถึงสิ่งที่เป็นตัวแทนในศาลและเมื่อมีความจำเป็น

นอกจากนี้ในตอนท้ายของเนื้อหาฉันจะให้คำแนะนำในการเลือกตัวแทนทางกฎหมายที่เหมาะสม

1. การเป็นตัวแทนในศาลคืออะไรและเมื่อใดที่จำเป็น

บริการทางกฎหมายเช่นการเป็นตัวแทนในศาลปรากฏในสมัยโบราณพร้อมกับศาล ในสมัยนั้นไม่ต้องมีการลงทะเบียนผู้มีอำนาจเอกสาร การเป็นตัวแทนในศาลจัดขึ้นโดยญาติของโจทก์หรือจำเลยซึ่งไม่จำเป็นในวันนี้

อันดับแรกเราแนะนำแนวคิดของเงินต้นตัวแทนและตัวแทนในศาล

หลัก - ฝ่ายที่เชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในศาลของพวกเขาต่อบุคคลอื่น

ตัวแทนทางกฎหมาย - นี่คือบุคคลที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีในนามของอาจารย์ใหญ่เพื่อให้บรรลุผลตามที่ต้องการ

ตัวแทนฝ่ายตุลาการ - นี่คือกิจกรรมทางกฎหมายของตัวแทนเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ของเงินต้น

หนึ่งในบทความในเว็บไซต์ของเรามีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดของบริการทางกฎหมาย ดังนั้นหนึ่งในบริการคือการเป็นตัวแทนในศาล

อาจจำเป็นสำหรับเงินต้นในกรณีต่อไปนี้:

 • อายุน้อยกว่าผู้ว่าจ้างหรือความสามารถของเขา;
 • ขาดความสามารถทางกายภาพในการเข้าร่วมการประชุมศาล
 • ขาดความปรารถนาที่จะเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาของศาลเนื่องจากการจ้างงานหรือด้วยเหตุผลทางศีลธรรมและจริยธรรม
 • ความไม่แน่นอนในความรู้และความสามารถในกรณีของการป้องกันตนเองของสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกกฎหมาย

เกี่ยวกับตัวแทนตุลาการที่ได้รับมอบหมายจำนวนมากของฟังก์ชั่นที่แบ่งออกเป็นทั่วไปและพิเศษ สำหรับการใช้งานฟังก์ชั่นทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ แต่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจพิเศษ

พลังร่วมกันรวมถึง:

 • ทำความคุ้นเคยกับกรณี
 • การบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอ
 • รวบรวมข้อมูลและส่งคำขอ
 • การรวบรวมหลักฐานการแต่งตั้งการสอบและการศึกษา;
 • การมีส่วนร่วมในการไต่สวนศาล

พลังพิเศษรวมถึง:

 • การรับรู้ลายเซ็นการยื่นข้อเรียกร้องการลดระดับเสียงหรือปฏิเสธข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์
 • การส่งต่อกรณีอนุญาโตตุลาการ
 • อุทธรณ์คำตัดสินของศาล
 • ข้อสรุปของข้อตกลงการตั้งถิ่นฐาน;
 • การถ่ายโอนอำนาจ
 • อำนาจที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สิน

การเป็นตัวแทนอยู่ในศาลของเขตอำนาจศาลทั่วไปและอนุญาโตตุลาการ ความผิดปกติของสิ่งหลังคือการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการในข้อพิพาททางการเงินและเศรษฐกิจ: ภาษีกับหน่วยงานรัฐบาลกับองค์กรอื่น ๆ สำหรับการดำเนินการตามสัญญา

2. การจำแนกประเภทของการเป็นตัวแทนทางกฎหมายในการดำเนินคดีทางแพ่ง - ประเภทหลัก TOP-4

ในการดำเนินคดีทางแพ่งมีตัวแทนหลัก 4 ประเภทในศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย การจัดประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการพิจารณา

ประเภทที่ 1 การเป็นตัวแทนโดยสมัครใจ

มันขึ้นอยู่กับสัญญาอาสาสมัครของการเป็นตัวแทนในศาลและเป็นทั้งจ่ายและฟรี การเป็นตัวแทนฟรีในศาลสามารถจัดได้โดยคนรู้จักเพื่อนหรือเพื่อนบ้านที่มีความรู้ที่จำเป็นโดยมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องด้วยหนังสือมอบอำนาจที่ได้รับการรับรอง

มี บริษัท การค้าหลายแห่งที่ให้บริการด้านกฎหมายโดยมีค่าธรรมเนียม ฉันแนะนำให้อ่านบทความเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดนี้ในพอร์ทัลของเรา เมื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนจะเป็นการดีกว่าถ้าหากมีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษากฎหมายและประสบการณ์

ประเภทที่ 2 การเป็นตัวแทนทางกฎหมาย

สิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายของบุคคลที่มีความพิการหรือบุคคลที่ไม่มีความสามารถอย่างเต็มที่นั้นเป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์ผู้ปกครองที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่การสิ้นสุดขององค์กรสมาชิกของคณะกรรมการการชำระบัญชีจะทำหน้าที่เป็นตัวแทน ในกรณีที่ บริษัท ล้มละลายผู้จัดการอนุญาโตตุลาการจะเป็นตัวแทนทางกฎหมาย

ตัวแทนทางกฎหมายมีสิทธิที่จะดำเนินการใด ๆ ในนามของผู้ว่าจ้าง พวกเขายังสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเช่นทนายความครอบครัว เกี่ยวกับกรณีที่แนะนำให้อ่านในบทความแยกต่างหากของเรา

ประเภทที่ 3 การเป็นตัวแทนสาธารณะ

สายพันธุ์นี้ถูกใช้โดยองค์กรและสมาคมสาธารณะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เข้าร่วมในหน่วยงานเหล่านี้ ซึ่งอาจรวมถึงสหภาพการค้าองค์กรสาธารณะเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน HOA และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินงานตามกฎหมาย

ตัวอย่าง

ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเทศบาลผู้เยาว์ฉันได้เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของ KDN ในศาลหลายครั้ง บ่อยครั้งที่สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการในการลิดรอนสิทธิของผู้ปกครองและการอุทธรณ์ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการในกรณีที่มีความผิดด้านการบริหาร

ประเภทที่ 4 การแทนโดยการนัดหมาย

มีหลายกรณีที่ไม่สามารถกำหนดที่ตั้งของผู้ถูกร้องได้เพื่อแจ้งให้เขาทราบเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาล ในกรณีนี้ศาลมีสิทธิ์แต่งตั้งตัวแทน อย่างไรก็ตามหากจำเลยได้รับแจ้ง แต่ไม่ปรากฏก็ไม่ได้มีการแต่งตั้งตัวแทน

3. วิธีการเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ในศาลโดยผู้รับมอบฉันทะ - 7 ขั้นตอนหลัก

ในการทำให้อำนาจของผู้แทนเป็นทางการเพื่อเป็นตัวแทนในศาลคุณต้องทำหนังสือมอบอำนาจและจดบันทึก โปรดทราบว่าในศาลอนุญาโตตุลาการนอกเหนือจากนั้นการตัดสินใจของหน่วยงานปกครองจะมีความจำเป็นหากมีความจำเป็นที่จะต้องทำข้อตกลงยุติคดีให้เป็นทางการกับการสละสิทธิ์ในการเรียกร้องทรัพย์สิน

ในหนึ่งในบทความในพอร์ทัลของเรากิจกรรมของทนายความอนุญาโตตุลาการมีการอธิบายรายละเอียด หลังจากอ่านแล้วคุณจะเข้าใจว่าสำหรับกระบวนการทางเศรษฐกิจมันจะดีกว่าที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังใช้กับธุรกิจที่จริงจังใด ๆ

ตอนนี้ฉันเสนอให้พิจารณากระบวนการทั้งหมดของการเป็นตัวแทนในศาลของทนายความเป็นระยะ

ขั้นตอน 1. การเลือกตัวแทน

การปกป้องผลประโยชน์ในศาลเป็นเรื่องลำบากและต้องการความเป็นมืออาชีพ กฎหมายไม่ได้ห้ามการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีสติเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ อย่างไรก็ตามคุณต้องเข้าใจว่าในระหว่างกระบวนการอาจมีปัญหากับเอกสารการออกแบบ

หากต้องการจ้างตัวแทนในศาลตามสัญญาจะเป็นการดีที่สุดที่จะติดต่อคำแนะนำทางกฎหมาย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานดังกล่าวสามารถพบได้ในบทความเฉพาะเรื่องของนิตยสารของเรา ในตอนท้ายของเนื้อหานี้ฉันเสนอภาพรวมของ บริษัท ที่น่าเชื่อถือหลายแห่งที่ให้การเป็นตัวแทนในศาลสำหรับบุคคลและองค์กร

ขั้นตอนที่ 2 หนังสือมอบอำนาจ

โดยทั่วไปหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องได้รับการรับรองจากทนายความ หากตัวแทนเป็นพนักงานของรัฐหรือเทศบาลหรือสถาบันการศึกษาการลงนามนั้นจะได้รับอนุญาตจากหัวหน้า

สิทธิของบุคลากรทางทหารสามารถได้รับการคุ้มครองโดยหน่วยทหารโดยการลงนามโดยผู้บังคับบัญชาหน่วย หัวหน้าอาณานิคมรับรองหนังสือมอบอำนาจสำหรับตัวแทนของนักโทษ

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์

การพัฒนากลยุทธ์ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการเป็นตัวแทนในศาลจะเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับความสำเร็จของคดีทั้งหมด ตัวแทนต้องคำนึงถึงทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเขา

ตัวอย่างเช่นตัวแทนที่ได้รับการว่าจ้างเช่นทนายความอนุญาโตตุลาการมีหน้าที่ต้องทำความคุ้นเคยกับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารของคดีแล้วเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า ในระหว่างการศึกษาคุณสามารถติดต่อกับฝ่ายตรงข้ามและแก้ไขข้อขัดแย้งออกจากศาล

ด่าน 4 เอกสารประกอบ

หลังจากทำความคุ้นเคยกับคดีและพัฒนากลยุทธ์แล้วตัวแทนทางกฎหมายจำเป็นต้องรวบรวมเอกสารที่หายไปทั้งหมดและเขียนคำแถลงการเรียกร้องหากคุณเป็นโจทก์ในคดี ในกรณีที่คุณเป็นผู้ตอบคำถามตัวแทนจะต้องเขียนคำตอบที่มีเหตุผลต่อข้อเรียกร้อง

ตัวแทนทางกฎหมายจะต้องแต่งตั้งการสอบที่จำเป็นและได้รับผลของพวกเขาเขียนคำร้องในลักษณะเดียวกับทนายความโยธา เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญนี้สามารถพบได้ในบทความอื่นของวารสารของเรา

ขั้นที่ 5. การเตรียมหลักฐานฐาน

นอกเหนือจากการรวบรวมเอกสารข้างต้นแล้วตัวแทนยังต้องหาพยานทุกคนที่พร้อมให้การเป็นพยานในความโปรดปรานของคุณ ไม่ควรมีสิ่งใดในไฟล์กรณีที่สามารถเป็นพยานกับคุณ ในทางกลับกันการแนะนำการบันทึกเสียงและวิดีโอที่ได้รับตามกฎหมายจะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างมาก

ขั้นที่ 6. การมีส่วนร่วมในการประชุมศาล

ไม่ว่าการลงทะเบียนตัวแทนในศาลจะเป็นอย่างไรก็แสดงถึงการมีส่วนร่วมโดยตรงของตัวแทนในนั้น

หน้าที่และสิทธิของตัวแทนในช่วงศาล:

 • ต้องยืนยันข้อมูลประจำตัวของเขา
 • ควรโดยวิธีการทางกฎหมายทั้งหมดปกป้องผลประโยชน์ของเงินต้น;
 • มีสิทธิที่จะส่งหลักฐานต่อศาลเพื่อยื่นคำร้อง

ขั้นที่ 7 อุทธรณ์คำตัดสินของศาลในกรณีอื่น

อาจเกิดขึ้นได้ว่าคำตัดสินของศาลจะไม่ทำให้คุณพอใจ ในกรณีนี้ตัวแทนของคุณจะต้องยื่นอุทธรณ์การตัดสินใจนี้ต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูง เงื่อนไขการเป็นตัวแทนในศาลอุทธรณ์ไม่แตกต่างจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

หากคุณเห็นว่าจำเป็นคุณสามารถใช้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้ ตัวอย่างเช่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับคำถามที่สำคัญในการหย่าทนายความจะช่วยคุณในส่วนของทรัพย์สิน เกี่ยวกับเขาในเว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาที่มีรายละเอียดมาก

4. บริการตัวแทนในศาลจากผู้เชี่ยวชาญ - ภาพรวมของ บริษัท 5 อันดับแรก

ทุกวันนี้ บริษัท และทนายความเอกชนจำนวนมากทำงานในตลาดบริการด้านกฎหมาย หลายคนพร้อมที่จะเป็นตัวแทนผลประโยชน์ในศาล

ค่าใช้จ่ายในการเป็นตัวแทนศาลในสถานที่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:

 • ชื่อเสียงของ บริษัท หรือนักกฎหมายเอกชน
 • ระดับความซับซ้อนของธุรกิจของคุณ
 • คุณต้องการการวิจัยและความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมหรือไม่?
 • ไม่ว่าจะเป็นสถานะของทนายความที่เป็นตัวแทน

ตัวอย่าง

Noskov Igor Y. , ทนายมอสโกที่รู้จักกันดีผู้สมัครของวิทยาศาสตร์กฎหมายได้รับรางวัลหลายกรณีสำหรับการปฏิบัติของเขา ในหมู่พวกเขาเป็นคดีที่แพ้คดีในศาลครั้งแรก (โดยปกติแล้วไม่มีการมีส่วนร่วมของทนายความ) อย่างไรก็ตามมันเป็นไปได้ที่จะกลับด้านของการทดลองที่สิ้นหวังและในที่สุดก็ชนะ!

สิ่งนี้พิสูจน์ได้อีกครั้งว่าหากคุณมอบความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ในศาลให้กับนักธุรกิจของคุณทนายความมืออาชีพผลประโยชน์ของคุณจะได้รับการคุ้มครองในระดับที่แตกต่างกันในเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าทนายความที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำ ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยเร็วที่สุด - ในกรณีนี้โอกาสในการชนะเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายเงินเวลาและความพยายามลดลง

นอกจากนี้ฉันขอเสนอการตรวจสอบ บริษัท ที่มีชื่อเสียงห้าแห่งซึ่งไม่เพียง แต่ให้คำแนะนำทางกฎหมายที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังเสนอการเป็นตัวแทนในศาลในราคาสมเหตุสมผล

1) Jur ru

ลักษณะเฉพาะของ บริษัท นี้คือในตอนแรกมันถูกสร้างขึ้นเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการให้คำแนะนำทางกฎหมาย ทนายความที่มีคุณสมบัติสูงกว่า 700 คนทำงานอย่างถาวรกับนิติศาสตร์ วันนี้พวกเขาไม่เพียง แต่แนะนำลูกค้าจากระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่ยังจัดระเบียบตัวแทนในศาลด้วยการชำระเงินตามผล

ในนิติศาสตร์ลูกค้ามีอิสระที่จะกำหนดราคาสำหรับบริการ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการการเป็นตัวแทนในศาลในคดีอาญา คุณกำหนดปัญหาในรูปแบบพิเศษบนเว็บไซต์ของ บริษัท และเสนอจำนวนเงิน หากมีทนายความคดีอาญาที่จะฟ้องร้องคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้เขาจะติดต่อคุณ

ทุกวันนี้มีผู้คนเข้าเยี่ยมชมทนายความมากกว่า 100,000 คนทุกวัน แน่นอนว่าผู้เข้าชมบางคนเป็นพลเมืองที่อยากรู้อยากเห็น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กว่า 3 ปีของการทำงานผู้แทนทรัพยากรได้จัดการตอบคำถามทางกฎหมายที่ซับซ้อนถึง 450,000 รายการซึ่งต้องมีส่วนร่วมอย่างมืออาชีพ

บริการส่วนใหญ่ให้บริการฟรี ทรัพยากรยังคงพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง พอร์ทัลดึงดูดผู้เข้าร่วมมืออาชีพใหม่ - ทนายความนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญในสาขากฎหมายต่างๆ

 

นี่คือบางส่วนที่ บริษัท นำเสนอเป็นตัวแทนในศาล:

 • กระบวนการทางอาญา
 • การเป็นตัวแทนในศาลในเรื่องการบริหาร
 • การพิจารณาคดีแพ่ง
 • เรื่องของครอบครัว
 • การคุ้มครองผลประโยชน์ของ บริษัท ในศาลอนุญาโตตุลาการ
 • ตัวแทนในศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคการคืนสินค้า

เนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ต้องการจัดการแสดงในศาลในทนายความมีรายการหัวข้อที่สะดวกมากในหน้าหลักของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการปกป้องผลประโยชน์ของคุณในศาลในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคคุณต้องค้นหาหัวข้อที่เหมาะสมและไปตามลิงก์ จะมีเอกสารอ้างอิงและแบบฟอร์มสั่งซื้อจำนวนมาก

ดังนั้นหากคุณต้องการวิธีแก้ปัญหาทางกฎหมายอย่างรวดเร็ว - เขียนถึง Pravoved.ru และคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากพนักงานที่มีคุณสมบัติของ บริษัท

เพื่อความสมบูรณ์ฉันเสนอให้ดูวิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับ บริษัท ซึ่งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการของผู้เชี่ยวชาญในการทำงานกับลูกค้า

2) Fokin และพันธมิตร

บริษัท กฎหมายนี้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 และให้บริการทางธุรกิจทุกประเภท คุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ บริษัท ผ่านโทรศัพท์ที่อยู่ในหน้าหลักหรือผ่านการแชทซึ่งตั้งอยู่ที่นั่น

ผู้จัดการของ บริษัท - ปริญญาเอก ทนายความ Fokin Vladimir Maratovich ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่อไปนี้: การลงทุนความปลอดภัยของธุรกิจการคุ้มครองผู้ถือครองทรัพย์สินทางปัญญาข้อพิพาทด้านภาษี

Sakal Dmitry Vadimovich - หุ้นส่วนและทนายความของเขาในด้านกฎหมายอาญา เขาเกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบอย่างเป็นทางการและทำหน้าที่เป็นทนายความด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ฉันขอแนะนำให้อ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราที่อุทิศให้กับกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว

3) หน้าผา

บริษัท นี้มีผู้เชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยมในด้านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พวกเขามีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จมากมายไม่เพียง แต่ในศาลรัสเซีย แต่ยังอยู่ในศาลอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศที่หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (ICAC) บริษัท เสนอการเป็นตัวแทนทางกฎหมายแม้ในคำพูดด้วยปากเปล่า

ข้อพิพาทได้รับการแก้ไขโดยทนายความของ Cliff:

 • อนุญาโตตุลาการ
 • องค์กร
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ในกฎหมายต่อต้านการผูกขาด;
 • กับหน่วยงานราชการและอื่น ๆ อีกมากมาย

หากคุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อพิพาทในศาลที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์คุณอาจได้รับทนายด้านที่อยู่อาศัย จากบทความพิเศษของนิตยสารของเราคุณสามารถเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับกิจกรรมของมัน

4) Kalashnikov และพันธมิตร

มอสโกเนติบัณฑิตยสภา "Kalashnikov และพันธมิตร" ทำงานร่วมกับบุคคลและนิติบุคคล นักกฎหมายของ บริษัท นี้ให้บริการเป็นตัวแทนในศาลของเขตอำนาจศาลใด ๆ และกฎหมายอื่น ๆ คณะผู้ตัดสินประกอบด้วยทนายความที่มีประสบการณ์ยาวนานหลายปี ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจัดการกับทิศทางของเขา

ตัวอย่างเล็ก ๆ ของพื้นที่ที่ Moscow Kalashnikov และ Partners Bar Association ให้บริการตัวแทนทางกฎหมาย:

บุคคลนิติบุคคล
1ข้อพิพาทในครอบครัวทนายความอนุญาโตตุลาการ
2ข้อพิพาทเรื่องหมู่บ้านทนายความด้านภาษี
3ข้อพิพาทเรื่องอุบัติเหตุทนายความด้านศุลกากร
4ข้อพิพาททางภาษีข้อพิพาทขององค์กร
5การคุ้มครองผู้บริโภคการตัดสินใจของรัฐบาลที่ท้าทาย

ในหนึ่งในบทความของเรากิจกรรมของนักกฎหมายในส่วนของคุณสมบัติที่อธิบายไว้ในรายละเอียด หากคุณต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมคุณสามารถติดต่อ Moscow Kalashnikov และ Partners Bar

5) ท่านลอร์ด

ตัวแทนของ บริษัท นี้พร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าในศาลของเขตอำนาจศาลทั่วไปและอนุญาโตตุลาการ บริษัท มีความหลากหลายดังนั้นที่นี่คุณสามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญในเกือบทุกสาขาของกฎหมาย การชำระค่าบริการเกิดจากเงินทุนที่เก็บจากจำเลย

ประเภทของคำถามที่ทนายความของ บริษัท ลอร์ดแก้ปัญหา:

 • คำแนะนำทางกฎหมาย;
 • การวิจัยและความเชี่ยวชาญ
 • ข้อตกลงการตั้งถิ่นฐาน;
 • การเตรียมเอกสารสำหรับการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดี;
 • การเป็นตัวแทนในศาล

บริษัท ให้บริการทางกฎหมายรวมถึงนักกฎหมายในคดีที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งได้กล่าวถึงในบทความของเรา

5. วิธีการเลือกตัวแทนทางกฎหมาย - คำแนะนำและข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ

พิจารณาเคล็ดลับการปฏิบัติและคำแนะนำในการเลือกตัวแทนทางกฎหมาย ควรสังเกตว่ากระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่การทดสอบการเป็นตัวแทนศาลในมหาวิทยาลัย ที่นี่คุณต้องมีคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงมาก

เคล็ดลับ 1. กำหนดระดับของตัวแทนทักษะการพูด

ในศาลสิ่งสำคัญคือการโน้มน้าวผู้พิพากษาว่าเขาพูดถูกต้องตามข้อเท็จจริงทางกฎหมายและบรรทัดฐาน Не каждый грамотный юрист, обладая глубокими знаниями в юриспруденции, способен защищать права клиента в суде. Для этого нужно обладать реальным ораторским мастерством.มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเอียงไปด้านข้างของคุณไม่เพียง แต่ความรู้ แต่ยังรวมถึงความสามารถในการถ่ายทอดมุมมองของคุณ

ด้วยเหตุนี้แม้ว่าคุณจะเลือกทนายความสำหรับอุบัติเหตุก็ตามคุณต้องให้ความสนใจกับคำพูดของเขาว่าเขาสามารถโน้มน้าวใจได้อย่างไรและเขาเป็นคนมีเสน่ห์ได้อย่างไร

เคล็ดลับ 2. อย่าเห็นด้วยกับตัวเลือกที่ถูกที่สุดทันที

บันทึกในตัวแทนทางกฎหมายไม่คุ้มค่า ธุรกิจที่สูญหายสามารถทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น พิจารณาว่าทนายความที่มีประสบการณ์ในคดีที่ประสบความสำเร็จนั้นมีราคาแพง ดังนั้นหากราคาคำถามของคุณสูงพอผู้เชี่ยวชาญควรเลือกคำถามที่มีราคาแพงกว่า ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อความสำเร็จของคดีเสร็จสิ้นลงสำหรับคุณผู้ตอบจะต้องชำระค่าบริการของเขา

เคล็ดลับ 3. ให้ความสนใจกับประสบการณ์ของผู้แทนของศาล

โดยปกติแล้วผู้แทนฝ่ายตุลาการจะโพสต์อัตราส่วนของคดีที่ชนะและแพ้ในเว็บไซต์ ศึกษาประสบการณ์นี้และเลือกคนที่แพ้คดีฟ้องร้องน้อยที่สุดในปีที่แล้ว

เคล็ดลับ 4. เรียนรู้คำติชมของลูกค้า

ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับทนายความโดยเฉพาะคำนึงถึงความคิดเห็นของเพื่อนและคนรู้จักเป็นหลัก เป็นมูลค่าการอ่านและความคิดเห็นในเว็บไซต์และฟอรั่มบุคคลที่สาม มันใช้เวลาอย่างจริงจังความคิดเห็นในเว็บไซต์ของทนายความตัวเองไม่คุ้มค่าเพราะหลายคนทำเอง

เคล็ดลับ 5. ค้นหาความเชี่ยวชาญของทนายความ

เพื่อให้กระบวนการของคุณเป็นผู้นำโดยตัวแทนที่มีความสามารถมากที่สุดให้ใส่ใจกับความเชี่ยวชาญของมัน ควรใกล้เคียงกับหัวข้อธุรกิจของคุณมากที่สุดและเป็นที่พึงปรารถนาที่จะสอดคล้องกับมันอย่างเต็มที่

ตัวอย่างเช่นหากคุณมีกระบวนการหย่าร้างให้จ้างทนายความหย่าร้างและไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัว

6. สรุป

เราได้ตรวจสอบรายละเอียดกับคุณเกี่ยวกับแนวคิดของการเป็นตัวแทนฝ่ายตุลาการและพบว่าในกรณีใดที่จำเป็น ตอนนี้คุณสามารถจ้างทนายความใน บริษัท ที่มีชื่อเสียงได้โดยง่ายในราคาที่สมเหตุสมผล

ในที่สุดฉันอยากจะขอให้คุณไม่มีสถานการณ์เช่นนี้เมื่อคุณต้องการทนายความและที่ดีที่สุด! หากคุณมีสิ่งที่จะพูดโปรดแสดงความคิดเห็นและประเมินบทความ

ดูวิดีโอ: สมาชกหายทกพรรค! 'ปชป.' เหลอ 8 หมน 'พท.' แค 1 หมน แจงตดขดสารพดปญหา (มีนาคม 2020).

Loading...